Monitoring, Dispečink a Servis FVE
obr.: Monitoring obr.:Client Helpdesk obr.: Servis BASIC obr.: Servis FULL

ELCD test

product
800 CZK
Dodací lhůta 14
Dostupnost ČR, SR

Pro zachováni výkonu a dosažení garantované životnosti fotovoltaických panelů je třeba myslet i na pravidelnou diagnostiku aktuálních vlastností panelů, aby byly včas podchyceny vznikající problémy, a na kvalitu panelů už při samotné montáži.Z celé řady měření, kterými lze podchytit případné problémy,  je možné vyzdvihnout metodu ELCD – Electroluminescence Crack Detection test.  Testem se zviditelní vady v materiálu a výrobní vady solárních článků. Následným vyhodnocením lze určit, zda vada pochází z výroby nebo z následné manipulace s článkem. Na rozdíl od jiných metod lze efektivně zjistit skryté vady článků.

Lze odhalit mikrotrhliny, poškození vzniklá manipulací, například přepravou, nebo odhalit nespolehlivého dodavatele panelů. Jde o zásadní test pro posouzení kvality montovaných panelů nebo pro posouzení panelů vystavených účinku živelné pohromy, například krupobití.

Produkt
800 CZK
Dodací lhůta 14
Dostupnost ČR, SR