Monitoring, Dispečink a Servis FVE
obr.: Monitoring obr.:Client Helpdesk obr.: Servis BASIC obr.: Servis FULL

O společnosti

Solarmonitoring s.r.o. je přední česká firma v oboru monitorování a diagnostiky fotovoltaických elektráren. Na trhu se pohybuje od roku 2009, kdy přišla s revolučním softwareovým řešením pro zvýšení efektivity provozu obnovitelných zdrojů energie. Od té doby spolupracuje jak s hlavními výrobci a distributory elektřiny v České republice, tak s mnoha bankovními institucemi, které se na stavbě solárních zdrojů podílejí. Aktivně se též zapojuje do výzkumu v oblasti vývoje nových technologií pro fotovoltaické elektrárny a má bohaté kontakty v akademické sféře. Díky tomuto progresivnímu přístupu se neustále drží na vysoké technologické úrovni a je schopná přinášet nové inspirativní prvky do svého oboru. Důkazem budiž neustálá snaha konkurence o kopírování systému SOLARMON.

Vize a cíle

Po úspěšném etablování se na českém trhu a prvotním pronikání na trhy zahraniční má naše firma za cíl pokračovat ve své dosavadní práci a nastoupených trendech. Věříme, že jen tak můžeme pokračovat v upevňování své pozice na domácím trhu a získávat nové zákazníky jak z Evropské unie, tak z trhů mimoevropských. Zároveň chceme pracovat na dalším rozšiřování svého portfolia služeb a zahrnout do něj celé spektrum využitelných obnovitelných zdrojů. Budeme rádi, když nám prostřednictvím své přízně pomůžete tyto naše vize naplnit.

Partneři

 

 

Spolupracujeme